Sunday, March 1, 2009

SABONG : Pamana ng Lahing Pinoy
SABONG IS HERE TO STAY

SABONG IS HERE TO STAY
COCKFIGHTING FOREVER