Tuesday, August 14, 2007

THEMISTOCLES (524-460 B.C.)

Remate (July 31, 2007)
SENYALES ni Rolando S. Luzong


THEMISTOCLES (524-460 B.C.)
Athenian Politician and Naval Strategist

Noong 480 B.C. si Themistocles ay pinamunuan ang Greek navy at – kahit kaunti lamang sila – ay madali nilang tinalo ang hukbo ng Persia sa makasaysayan giyera ng Salamis. Ayon sa Greek dramatist na si Aeschylus (525-456 B.C.) sa kanyang sikat na komedya na, Persae o (The Persians), habang naghahanda diumano para sa isang parating na laban ay napuna ng Greek commander ang dalawan tandang na naglalaban. Nang maisip niya na magandang pagkakataon iyon upang buhayin ang loob ng kanyang mga tauhan, ipinatigil ni Themistocles ang lahat ng gawain at habang naturo sa naglalabang mga manok, sinabi niya sa kanyang mga tauhan : “Pagmasdan ninyo sila, hindi sila lumalaban parta sa kanilang bayan, maging para sa kanilang Diyos o sa kanilang mga idolo, o para sa kanilang kalayaan; tanging ang kanilang pagmamahal sa sarili at karangalan ang nagtutulak sa kanila upang lumaban habang ang aliman sa kanila ay nanaisin na tumanggap ng pagkatalo, at kayo – na napakaraming dapat ipagtanggol, hindi ba dapat lang na maging katulad din kayo nila”

Bilang pagkilala sa bahaging ginampanan ng mga sasabungin manok sa sumunod na tagumpay ng mga Griyego, ang sabong ay ginanap na taon-taon sa Athens, noong una ay bilang alay lamang sa mga espirito ng mga yumaong bayani at mga diyos-diosyan, pero nang kalaunan ay ginawa na rin dahil sa pagmamahal at pagkahilig sa larong sabong.

Bagama’t ang organisadong pagsasabong ay totoong naipakilala sa lungsod ng Athens dahil sa mga nabanggit na kadahilanan 450 taon bago pa ipinanganank si Kristo, naisulat din ng Graeco-Roman historian na si Plutarch sa kanyang aklat na The Lives of the Noble Grecians and Romans (nasulat mga 100 A.D.) inilarawan niya kung paano ang mga batang mga kalalakihan na kinikuha upang maging sundalo ay nag-aalaga ng manok-panabong sa panahon ng Spartan lawgiver. Si Lycurgus na nabuhay sa panahon ng 800 B.C. ay isinulat na “Ang sinuman lalaki na inaalok ng mga manok-panabong na namatay, ay nagsasabi na hindi ang mga manok na mamamatay ang kanyang nais, kundi ang mga manok na nabubuhay at mananalo pang muli.”
MGA AGIMAT O PAMPALAKAS-LOOB SA SABONG
ni San Totoy Batumbakal

“BUHOK NG SANGGOL”

Lingid sa kaalaman ng marami, ang buhok ng sanggol na lalake ay masuwerteng birtud sa pagsasabong. Tiyakin lamang na panganay ang sanggol. Bumunot ng ilang hibla (baka naman makalbo) ng buhok ng sanggol na hindi pa napapliguan mula ng ipanganak ito. Itago ang buhok at idikit ito sa gagamitinng sapin sa oras na tatarian na nag manok.

No comments:

Post a Comment

SABONG IS HERE TO STAY

SABONG IS HERE TO STAY
COCKFIGHTING FOREVER